top of page

INTEGRITETSPOLICY - GDPR

Integritetspolicy - hantering av personuppgifter, integritet och marknadsföring.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur vi på Holmens Boende & Event, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

Holmens Boende & Event, tillhandahåller tjänster inom stuguthyrning och event. Personuppgifter som samlas är nödvändiga för att vi ska kunna utföra tjänsterna/uppdragen. 

Integritetspolicyn gäller hantering av kontaktpersoner i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till uppdrag. 

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna integritetspolicy visar vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande Dataskyddsförordning/GDPR, enligt Integritetsmyndigheten/IMY, som tidigare hette Datainspektionen. 
 

2. Personuppgiftsansvarig 

Holmens Boende & Event, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 

Kontaktperson för företaget är Jens Hedström.

3. Behandling av dina personuppgifter

Holmens Boende & Event, måste samla in och behandla personuppgifter för de kontaktpersoner som anges, för att du eller ditt företag ska kunna:

 • ingå avtal med oss

 • köpa och utnyttja våra tjänster 

 • kontakta oss för service eller information 

 

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller ditt företag, samt förenkla administration och orderhistorik.

4. Vilken typ av information vi samlar in 

 • Namn

 • IP-adress

 • Mejladress

 • Kundnummer

 • Telefonnummer

 • Personnummer

 • Faktura- och leveransadress

 • Identifikationsnummer (till exempel organisationsnummer) 

Vi tar emot, samlar in och lagrar all information du anger på vår webbplats eller tillhandahåller oss på annat sätt. 

5. Hur vi samlar in information

När du genomför en transaktion till exempel i webbutik, fyller i ett kontaktformulär eller anmäler dig till att prenumerera på nyhetsbrev, samlar vi in personlig information du ger oss. Se exempel under punkt 4. 

 

Din personliga information kommer endast att användas av de specifika skäl som anges ovan.

6. Varför vi samlar in information

Holmens Boende & Event, behandlar huvudsakligen dessa personuppgifter i syfte att: 

 • rikta marknadsföring, per post och mejl 

 • följa alla tillämpliga lagar och förordningar

 • möjliggöra allmän kundvård och kundservice

 • förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

 • hantera kundförhållandet och erbjuda våra tjänster 

 • fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, fakturering och tillhandahållande av support

 • ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben 

7. Hur vi lagrar, använder och delar information 

Webbplatsen för Holmens Boende & Event, finns på Wix.com-plattformen. Wix.com förser oss med online-plattformen som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

Din data kan lagras genom Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg.  


Alla gateways för direktbetalning som erbjuds av Wix.com och som används av Holmens Boende & Event, följer de standarder som ställs av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. 


PCI DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

8. Hur länge vi sparar uppgifter om kontaktpersoner och e-postkontoinnehavare 

Uppgifterna sparas bara så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för, i enlighet med denna integritetspolicy. 


Holmens Boende & Event, kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. 

9. Vem vi lämnar ut personuppgifter till

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Holmens Boende & Event, rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 


Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det. 
Tjänster från tredje part, såsom Google Analytics eller andra applikationer som erbjuds via Wix App Market, placerar kakor eller använder andra spårningstekniker genom Wix tjänster.

 

De kan ha sina egna policyer för hur de samlar in och lagrar information. Eftersom dessa är externa tjänster, omfattas inte sådana metoder av Wix sekretesspolicy.

10. Ändring av integritetspolicy 

Holmens Boende & Event, har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och kommer med rimligt varsel att underrätta kontaktpersoner om detta.

 

Om ditt företag inte godtar ändringarna har ditt företag rätt att säga upp samarbetet med oss innan den ändrade integritetspolicyn träder ikraft. Företaget säger upp samarbetet genom att kontakta oss.

11. Skyddet av dina personuppgifter 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Holmens Boende & Event, har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dessa personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

12. Dina rättigheter 

Holmens Boende & Event, ansvarar för att kontaktpersoners och kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 


Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande

13. Hur du kan dra tillbaka ditt samtycke

Om du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter längre, vänligen kontakta oss, se punkt 15. 

14. Kakor (cookies)

Holmens Boende & Event, använder kakor för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Våra kakor förbättrar användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen.

 

Vår användning av kakor kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. 

15. Kontaktinformation 

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina kontaktpersoners personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 


Holmens Boende & Event,
Rutviksreveln 130
975 96 Luleå

jensarbete@gmail.com
070- 660 20 38


/Jens Hedström, oktober 2023 
 

bottom of page