Spillkråkan
595/dygn 

V 25 - 32: 5000 kr per vecka
V 33 - 24: 4000 kr per vecka
För kortare eller längre perioder, v g ring för prisuppgift

Kärrhöken
595/dygn
V 25 - 32: 4000 kr per vecka
V 33 - 24: 3000 kr per vecka
För kortare eller längre perioder, v g ring för prisuppgift

Havsörnen
695/dygn

V 25 - 32: 6000 kr per vecka
V 33 - 24: 5000 kr per vecka
För kortare eller längre perioder, v g ring för prisuppgift