Living accomondations - Havsörnen, (Sea eagel) Kärrhöken (Marsh harrier) och Spillkråkan (Black woodpecker).

Sauna and jacuzzi are for rent during your stay.